50 til 100 Nettverk for bedre løsninger

«50 til 100 Nettverk for bedre løsninger» er et nytt og unikt nettverk for å koble oppstartverden med erfarne og kompetente mennesker i alderen 50 +.

Nettverkets formål er å belyse den viktige ressursen denne gruppen er, samt å bidra til å skape bedre løsninger for framtidens næringsliv.

Et helt nytt og banebrytende nettverk!

50 til 100 Nettverk for bedre løsninger er skreddersydd for mennesker på 50 + som ønsker å bidra mer for samfunnet enn det de gjør i dag.

Vårt fokus er å skape en arena hvor lang erfaring, viktig kompetanse og nettverk møtes, for å bidra i utvikling av gode løsninger samfunnet trenger og til å skape fremtidens næringsliv.

Vi holder regelmessige samlinger hvor oppstartbedrifter presenterer ideene og utfordringene sine for medlemmene våre. Kanskje leter de etter mentorer, rådgivere, styremedlemmer, industrieksperter eller investorer. Mange mindre bedrifter trenger bedre kunnskap til å vokse, og 50 til 100 nettverk kan hjelpe med dette. 

Det er ingen forpliktelse fra noen deltakere. Arrangementene passer også for de som ønsker å bli kjent med entreprenørskap og vil se hvilke muligheter som finnes.

Nettverket er startet av fire ildsjeler med ulik bakgrunn og kompetanse, og som alle er opptatt av bærekraftig utvikling. FN’s bærekraftmål danner derfor grunnlaget for nettverket. Samlingene foregår på Sentralen i Oslo (Øvre Slottsgate 3).

Partnere