Av Daniel Aagaard 30.08.17

 

Det er mye snakk om startups og innovasjon i hverdagen, men hvor flinke er egentlig norske selskaper til å ta til seg det underliggende budskapet? Klarer de å se potensialet og mulighetene et innovativt samarbeid med en startup kan bringe? Rammene er i konstant bevegelse og etter min oppfatning er det alt for mange som sitter stille i fornektelse om at bransjen deres ikke vil bli påvirket. Det er på tide å løfte blikket og gripe mulighetene i overgangen til en ny økonomi. De som klarer dette, vil etter min mening tjene godt på å tenke nytt.

 

Det finnes bevis og historier overalt, enten de er grunnet egne erfaringer eller er faktabaserte. Når du jobber i startup-bransjen består hverdagen av nøye gjennomgang av nyheter på Shifter, DN Gründer, diverse Facebook grupper, tips, «eventer» og konferanser og ellers «casual chatter» om historier, erfaringer og prosjekter. Mildt sagt handler det om å få nyss om alle forandringene som har skjedd siden gårsdagen – og tro meg, det er utrolig hva som kan skje på kort tid. Det store spørsmålet er hvordan disse endringene kan åpne nye dører for utvikling og forandring i markedet.

 

Når dette er sagt, kan det hende du tenker at dette hørtes skummelt og risikofylt ut. Det har du også helt rett i, men det er ingen grunn til å stikke hodet i sanden, tvert imot må man løfte blikket og se hvordan man kan tjene på disse endringene. Det blir mer og mer fokus på å gjøre det enklere for gründere å starte opp, og terskelen for å lykkes blir stadig lavere. Innovasjon er fremgangsmåten til nye inntektskilder. Med tanke på oljesituasjonen i Norge og økt søkelys på startups fra regjeringen, vil satsing på startups bare vokse og vokse og det er nå næringslivet må være endringsvillige for å overleve.

 

Spørsmålet er hva dette vil gjøre med markedet slik vi kjenner det i dag. Jeg tror at denne fremveksten av startups vil føre med seg et økonomisk skifte fra veletablerte selskaper til fler og fler små nyetablerte selskaper. SME’er representerer allerede 99 % av næringslivet i EU, og skal vi tro på digitaliseringens historie, kan vi se at det gikk fra store, globale selskaper til mange SME’er. Da kan det også argumenteres for at denne lavere terskelen for å opprette en startup, samt den økte digitaliseringen, vil føre med seg et skifte fra SME til flere mikrobedrifter og startups med alle de nye nisjemarkedene som fortsetter å komme. Selv om dette kan høres en smule radikalt ut, er ikke poenget med dette innlegget å komme med en spådom, men heller å få bedrifter til å løfte blikket for alle mulighetene det voksende startup miljøet bringer med seg.

 

Slik jeg ser det, kan fremtiden bringe to ulike senarioer for din bedrift. Det ene er at du blir utkonkurrert av en startup som har klart å utvikle en ny og bedre løsning for dine kunder. Det andre senarioet er at du klarer å identifisere denne startup’en og se potensialet for en vinn-vinn situasjon ved et samarbeid der dere begge utvikler og utfyller hverandre og klarer å ta en større markedsandel sammen. Nøkkelordet er «sammen»!

 

En stor frykt blant mange gründere er at noen skal ende opp med å stjele ideen deres. Det er ikke det det er snakk om her, – vekten ligger på samarbeidet. Hva er det startups har som ikke veletablerte bedrifter har av natur? Startups har ett krav til en kreativ og innovativ tankegang som veletablerte bedrifter ikke har. Dette skyldes at veletablerte bedrifter ikke har det samme behovet for å være kreative, fordi de vet hvor pengene kommer fra i morgen. Startups er nødt til å være kreative for å overleve. Hvis de ikke har friheten eller kravet om å være kreative har de ikke inntekt i morgen. Dette gjør at de ofte finner de beste innovative løsningene til å skape fremgang i industrien.

 

Det de derimot ofte ikke har er ressurser. Det er her de store og etablerte selskapene kommer inn i bildet. I dette krysningspunktet kan begge parter utfylle hverandre. Her kan det veletablerte selskapet komme inn som enten en partner eller investor. Ved å dele sine ressurser kan de få tilgang til innovativ kompetanse og finne helt nye markeder, men man kan også være så ekstrem og si at det kan redde dem fra en sikker død. Ved å tørre å satse på samarbeid med startups, får du en helt egen innovasjonsavdeling i din egen bedrift. De kan tilby helt nye løsninger, som kan skyte deg til førsteplassen i bransjen og forberede deg på hva fremtiden bringer.

 

Et nytt konsept som preger nyhetsbildet er Norges MobilityLab. Dette er et samarbeid om å løse Norges transport- og klimautfordringer ved å knytte store næringslivs aktører sammen med gründere. Ved å lage et slik samarbeid vil risikoen og fallhøyden være lavere, slik at mennesker som kan skape en endring med sine ideer faktisk tør å satse, i tillegg til tryggheten som ligger i å bli satset på. I dette samarbeidet har du store navn i norsk næringsliv som blant annet MøllerGruppen, Oslo Kommune, Posten, Telenor, If, NSB og Circle K.

 

Det som også er viktig å ta med seg i dette caset er at tre av disse har gått offentlig ut i media og sagt at de trenger hjelp til å innovere. Møller har fortalt at VW konsernet ikke har den samme interessen for de miljømessige konsekvensene og mulighetene i det norske markedet, som MøllerGruppen selv har og hvordan man kan utnytte elbilforspranget i Norge. Circle K sier at de har ressursene, men at det står litt stille med selve oppgaven å tilpasse seg verdensendringene og fremtidsbildet. Bensinstasjoner har stort sett inntektene sine fra kiosksalg og når skiftet går fra bensin og diesel til mer og mer elektriske biler, ladestasjoner og hurtig batteriskifte, vil omsetningen ta enda en utfordrende vending. Etter min mening er det underlig at det enda ikke er innført standard ladestasjoner på bensinstasjonene. Felles for disse aktørene er at de ser og innrømmer at de trenger hjelp, og det fort og da er den beste løsningen å rette seg mot startups.

 

En annen case jeg har lyst til å trekke frem er If og Nabobil. Delingsøkonomi er i all grad gjeldende og spennende, men på grunn av Uber har noen fått en tanke om at dette er et skummelt konsept. Det har derimot ikke If. De har slått på stortromma og sett potensialet og det skjulte gullet som finnes i delingsøkonomien. Hvis du stiller deg i et forsikringsselskap sine sko og får beskjed om at du skal forsikre hundrevis av biler som skal lånes bort til alle slags type mennesker i alt fra 1 time til en helg, ville du nok fått hakeslepp og tenkt at dette aldri i verden ville vært mulig å forsikre. If derimot, imponerte og etablerte seg som forsikringsselskapet som tør å satse og er selskapet å forsikre seg hos hvis du har en startup som baserer seg på delingsøkonomi med stort potensial. I tillegg til Nabobil har If forsikret flere andre ideer basert på delingsøkonomi, og det viser at noe man trodde var nærmest umulig å gjennomføre og vanskelig å tjene penger på, i høyst grad er noe som kan realiseres. Dette tror jeg If har tjent godt på, og kommer til å fortsette å tjene godt på i fremtiden.

 

Det vi ser er at startups bringer med seg to typer muligheter. Den første muligheten er at de skaper potensial for et innovasjonsrikt samarbeid som fører til endring og vekst. Den andre muligheten og resultatet av fremveksten av startups, er et helt nytt kundesegment. Dette er noe mange glemmer å reflektere over, men som vi ser at If har fått med seg og har klart å kapitalisere på.

 

Enten det er å tilrettelegge forretningsmodeller for startups som kunder eller å åpne for samarbeid med startups, bør det norske næringslivet gripe mulighetene som denne utviklingen fører med seg. Her er det absolutt mye penger og kunnskap å hente, og et incentiv om å tenke fremtidsrettet. Så selv om man assosierer start-ups med dårlig økonomi og lave inntekter, gjelder det å få øynene opp og inkludere dem, for plutselig våkner du i en verden du ikke kjenner igjen. Innovasjon og endringsmulighet er en fordel startups alltid vil ha ovenfor veletablerte bedrifter og det gjelder å lære og være åpne for å samarbeide med dem. De kan faktisk være dine neste kunder eller redningen for å overleve i en verden der endringene vil lage paradigmeskifter. Fremtiden er her, og det er nå det gjelder å satse på startups for å vinne!


For å starte din egen bedrift må du brenne for idéen din. Det er mange skjær i sjøen, men navigerer du klokt og får med deg et bra lag kan du lykkes. Les om gode råde til startups som blant annet sammensettning av gründerteamet og råd om finansiering fra Mads i en artikkel skrevet av PIA BEATE PEDERSEN.

Klikk deg inn på linken for å lese hele artikkelen:

https://www.utdanningogjobb.no/arbeidsliv/likestilling/stor-tro-gode-radgivere-og-stamina 

untitled-1

Written by Mads Haaland-Paulsen og Christine Mjærum

Founding a new company is a journey that requires both time and resources. Therefore, it is important to make a real commitment to this journey before taking the first steps. It is both educational and rewarding, but at the same time very demanding. Raising enough capital to run the company is particularly challenging. We want to share some of the success factors for financing startups that are based on our own experiences.

Continue reading →