Kundehistorier

Les noen av suksesshistoriene fra oppstartsbedriftene vi har jobbet med tidligere.

HAYK tilbyr en miljøvennlig bildeling tjeneste plassert lett tilgjengelig i borettslag og sameier.

I dag finnes det 1,2 milliarder biler i verden. 28 % av verdens befolkning bor i verdens 4037 storbyer med flere enn 100 000 innbyggere. Forurensing av bykjerner er et politisk problem flere myndigheter ønsker løsninger på. HAYK ønsker å redusere bilparken av fossile utslippsbiler. Som en følge av myndighetenes regulering blir persontransport i bykjerner mer utfordrende gjennom tiltak som færre parkeringsplasser, miljøgater, bomringer og annet. HAYK ønsker og tilby miljøvennlig og smart transport for å redusere forurensning, biltrafikk og gjennom et enkelt system lage en effektiv løsning for samkjøring og levering. Behovet for transport oppstår når en skal reise litt utenfor de mest trafikkerte offentlige transportrutene eller trenger å transportere mer enn det vi kan bære med oss på offentlig kommunikasjon. Det å ha bil i bykjernene er mindre ønskelig fra politikerne i storbyene og bilhold og parkering vil bli mer kostbart.

Nikolai Pyke og Geir Paulsen er ildsjelene bak konseptet og med seg har de et godt sammensatt team for å kunne utvikle smarte og samfunnsnyttige løsninger knyttet til biltransport.

Hayk tilbyr en tjeneste der brukere deler miljøvennlig transportmiddel gjennom et abonnement med tilgang på en pool av elbiler organisert i borettslag og sameier. Et visst antall elbiler er tilgjengelig rundt i en storby der man kan booke den og reise til bilen. Gjennom solceller på bilene og ved ladestasjoner, vil bilen i fremtiden kunne være en egen ladestasjon. Selskapet er i dialog med Byrådspolitikere i Oslo som har uttrykt stor entusiasme for initiativet.

Get Started! har koblet inn aktuelle investorer og bidratt med rådgivning i oppstartfasen. Vi har koblet inn personer for å skape et godt team og vi sitter styret.

Les mer

Ideen om HØR ble unnfanget av Harald Næs, som selv ble utsatt for en hørselsskade i 2012 og snart fikk erfare hvilke utfordringer det innebar.

En langvarig og treg behandlingsprosess, kombinert med Haralds egne opplevelser av stigmatisering og nedsatt funksjonsevne, var medvirkende årsak til tap av jobb.

Disse erfaringene tok Harald med seg da han sammen med sin venn, Robert Jager, bestemte seg for å gjøre gode og trygge lydopplevelser tilgjengelig for alle. De etablerte selskapet Hear it i 2015, og fikk deretter hjelp av arkitektur- og designkontoret Snøhetta for å utvikle merkenavn, nettsider og butikkonsept til HØR. I April 2017 fikk HØR gjennomført en planlagt emisjon på 5 millioner kroner som gjorde dem i stand til å lage både butikk og nettbutikk.

Over 1 millioner nordmenn har i dag utfordringer med hørselen og enda flere opplever jevnlig støy eller belastninger som kan skade hørselen på sikt. Det ønsker HØR å gjøre noe med.

HØR vil samle ekspertisen og produktene som bidrar til bedre hørsel og tryggere lydopplevelser på ett sted. Tilbudet vil blant annet bestå av høreapparater, hodetelefoner, høyttalere, hørselvern, akustikkprodukter og spesialprodukter for tinnitus og øresus. Den raske teknologiske utviklingen innen hørsel har også ledet til en rekke innovative og nye produkter kjent som «Hearables».  I denne kategorien ønsker HØR å være ledende og vil blant annet tilby «in-ear»-produkter som gir brukeren anledning til å styrke og filtrere lyd basert på egne ønsker og behov.

HØR vil sette kunden og øret i fokus gjennom en innovativ ny kjede med et helt nytt tilbud for alle som vil ta bedre vare på hørselen sin. Det finnes ikke noe tilsvarende tilbud som vi har kommet over noe sted i verken USA eller Europa. Som en del av dette skaper de også et alternativ til den offentlige kanalen når det kommer til anskaffelse av høreapparater. De tar et helhetlig perspektiv på hele øret, gjennom forebygging, hjelpe hørsel og nyte god lyd på en god og trygg måte. Nå har de sin første butikk på Byporten Shopping, i tillegg til nettbutikk og mål om flere nyåpninger av butikker rundt om i Norge i 2018.

Get Started! har vært involvert i HØR siden startfasen, der vi har kommet med viktige bidrag under utvikling av forretningsmodellen. I tillegg har vi bidratt til kapitalinnhenting og prosjektleders lokalisering underveis i prosessen.

Les mer

bbhugme ble startet av Hilde Sjo Tavares, Ann Kristin S. Homdrum og Elisabeth Aas Jacobsen i 2013.

De tre kiropraktorene startet kjeden Bekken & Barn, som siden 2006 har spesialisert seg på behandling av gravide, bekkenplager, spedbarn og barn.

Ideen om bbhugme kom etter at gravide og nybakte mødre ved behandling etterspurte et hjelpemiddel til hjemmebruk. Noe som kunne lindre smerter og bedre søvnen. Da kiropraktorene fant ut at noe slikt ikke fantes så de seg nødt til å lage det selv.

Med god hjelp fra K8 Industridesign fikk de laget en prototype av puten, som består av en lang, formbar innerpute og vaskbart trekk som festes med silikonringer. Dette ble det første produktet: «bbhugme Pregnancy Pillow».

Mot slutten av 2013 ble første investor hentet inn og daglig leder ansatt.

Get Started! ble involvert i slutten av 2013 og har fulgt selskapet fra stiftelse til i dag. Get Started! har hjulpet selskapet med rekrutering av daglig leder, investor presentasjon, økonomistyring og rådgivning rundt prising til butikkjedene.

Daglig leder Åsa Roth satte fart fra 2014 og bbhugme nådde over store deler av landet. bbhugme Pregnancy Pillow ble lansert i kiropraktorklinikker hos jordmødre og hos alle de ledende mor- og babybutikkene. Kundene var veldig entusiastiske og noen gravide uttalte at «den puten reddet graviditeten for meg».

Nye investorer er hentet inn flere ganger siden 2014 fram til i dag. En av fem førstegangsfødende i Norge kjøper puten. Nye produkter er lansert og selskapet øker salget sterkt i Sverige, Danmark og Storbritannia. Entusiasmen blant kundene er like stor. Nå står nye markeder for tur.

I dag jobber fem personer i selskapet, og flere skal ansettes fremover. Selskapet har gått fra oppstartsfasen til vekstfase og har som målsetning å bli en ledende internasjonal merkevare for gravide. Kristin Stormanger har overtatt stafettpinnen som CEO og vil lede veien mot å bli en internasjonal merkevare. Selskapet er på vei mot overskudd i 2019.

Get Started! har investert i bbhugme AS og Mads Haaland-Paulsen sitter i selskapets styre

Les mer

Plattform 12 (P12) skaper en internasjonal digital kunnskapsplattform og utviklingsarena for musikkutdanning.

P12 er et banebrytende arbeidsverktøy og videreutdanning for instrumental- og vokallærere samt studenter. Med sin tydelige strukturering og systematiske oppbygging muliggjør P12 samarbeid mellom pedagoger på en helt ny måte. Plattformen muliggjør utstrakt deling av både lærestoff og metodiske erfaringer, og tar vare på og systematiser pedagogers undervisningserfaringer. Den videreutvikler undervisningsmetoder og bidrar til kvalitetssikring. Dette verktøyet åpner for kreative krysskoblinger av kunnskap i spennet mellom kjappe faglige oversikter og fordypningsmuligheter. Det er praktisk og forståelig, tilgjengelig for alle, fleksibelt og enkelt å bruke, påvirke og oppdatere.
P12 inneholder alt fra konkret undervisningsrepertoar som noter, lydillustrasjoner og video til metodisk, pedagogisk og psykologisk grunnkunnskap.

Innholdet struktureres i instrument, nivå, alder, repertoar, metoder, planlegging, læringsmål, relasjonskunnskap, kreative prosesser, konsertforberedelser og øving.
Idéen til et webbasert pedagogisk verktøy har siden 2005 blitt utviklet gjennom et samarbeid mellom Grete Helle Rasmussen, en av Norges fremste musikkpedagoger og Leif Haglund, svensk bildekunstner/grafisk formgiver og pioner innenfor digitale medier. Nødvendigheten og behovet for en felles pedagogisk plattform ble oppdaget under utviklingsarbeid i Vietnam, Brasil og i Norges vidstrakte land.

P12 gjør kunnskap om instrumentalundervisning lett tilgjengelig på en webside med seksjoner for ulike språk. Oppstarten skjer i Norge 2014/2015 og utvikles senere for Sverige, Brasil, Vietnam og Syd-Afrika.
Get Started! har investert i Plattform 12 AS og Mads Haaland-Paulsen sitter i styret i selskapet. Mads har ansvar for å utvikle selskapet som et gründerselskap, deriblant selskapets finansielle strategi og vurdering av selskapets løpende kapitalbehov, søknader og oppfølging av offentlige støtteordninger som Skattefunn og Innovasjon Norge, stiftelser og organisasjoner.

Les mer

I 2009 startet K8 Industridesign utviklingsarbeidet med en solcelle-lampe som i løpet av få år skulle bli en internasjonal suksess.

Målet for designerne var å utvikle en miljøvennlig lyskilde som møter flere av brukerens behov for lys, og som i tillegg kan lade mobiltelefonen. Målgruppen de så på som aller viktigst var alle som lever uten strøm i verdens utviklingsland. 1,3 milliarder mennesker lever i dag uten strøm og må bruke svake og helseskadelige parafinlykter til lekser og oppgaver i hjemmet. Resultatet ble solcellelampen SunBell, og etter hvert den mindre solcellelampen SunTurtle. I 2011 kontaktet Marius Andresen sin venn Kristian Bye (da leder i digitalbyrået APT) for å søke råd om internasjonal lansering av innovasjonen. Kristian tente på ideen, og sammen vant Marius og Kristian konkurransen COMMON PITCH for sosiale entreprenører i Colorado, USA i 2011. Etter dette ble selskapet BRIGHT Products etablert, med Kristian som daglig leder.

BRIGHT Products er et norsk selskap med visjonen “En verden som ser nye muligheter”. Denne visjonen er dypt forankret selskapets produktutvikling og syn på potensialet i mennesker verden over. BRIGHT har levert over 210.000 SunBell til flyktninger under beskyttelse av FN en rekke ulike land. For øvrig selges produktene fra BRIGHT i en rekke Afrikanske land, og i friluftsmarkedet i Skandinavia, Tyskland, USA og England.

GetStarted! jobbet tett med BRIGHT fra 2013 til 2015. Mads har blant annet fungert som fungerende CFO og operativ bidragsyter på følgende områder: Finansiell strategi og vurdering av selskapets løpende kapitalbehov, søknader og oppfølging av offentlige støtteordninger som Skattefunn og Innovasjon Norge, forhandlinger og oppfølging av partnere for betalingsgarantier og remburser, forberedelse av regnskapstall og likviditetsanalyser, samt presentasjon av dette for selskapets styre.

Les mer

T/RAW Jewelry er et fashion-brand som bygger opp under de små ting i hverdagen man vanligvis ikke direkte oppfatter som vakre.

Ved å gjenskape de i et edelt metall får de nytt liv og dermed et forlenget livsløp. «En hverdagshelt» ble smykkene kalt på trykk i Kamille. 

T/RAW er en merkevare eiet og drevet av hovedeier Tine Haaland-Paulsen.
T/RAW designer og lager smykker i sølv, har de siste to årene jobbet med å opparbeide en kolleksjon under eget merke T/RAW Jewelry. Navnet kommer fra da Tine startet å designe og enkle smykker med et lett grovt/rått utseende. Smykker hun ønsket selv, men som hun ikke kunne finne noen steder. Smykker med en kvalitet både i utførelse og håndverk. Fra å produsere alle smykkene selv lager hun nå prototyper som hun får laget former av og produsert opp i mindre antall.

T/RAW er bygget opp om prinsippet rundt det å forsterke din egen identitet og uttrykksform uavhengig av bestemte trender.
T/RAW lar seg ikke styre av trender som kommer og går men nærmere føler på svingninger og endringene i omgivelsene ned til et mer bærekraftig nivå. Som designer er Tine vant med å kjenne på tendenser i fremtidige trender. På den måten er ikke smykkene avhengig av tempo, men heller objekter med et design som varer. Det er tydelige smykker, med et rent formuttrykk som skal kunne brukes både til hverdags og fest.

Get Started! Har jobbet med T/RAW angående kapital innhenting og rådgivning om gründerskap og oppstart. Vi har også benyttet vårt nettverk og koblet T/RAW med personer som har relevant kompetanse som mulige samarbeidspartnere. Vi sitter også i styret.

Les mer

Andre oppstartsbedrifter vi har jobbet med: