Get Invested!

Get Started! hjelper hvert år noen få utvalgte grûndere/startbedrifter med å få investeringer, i et program kalt Get Invested!

Bedriften blir en partner der vi henter inn 1-5 millioner kr i ny kapital.

Det behøves ikke en stor kapitalbase for å kunne delta, honorarene skjer med et moderat startbeløp, og ved suksess per aksje og eierandel.

Get Started! vil hvert halvår plukke ut 2 bedrifter for opptak til programmet.

Søk opptak her.