Markedsvalidering

Validering av idé og konsept gjennom fremtidig kunde -fokusgrupper

Bakgrunn

Mange gründerbedrifter går for langt i å utvikle produkter før de vet om markedet vil kjøpe produktet. Er markedssegmentet de satser på det rette segmentet? Når kunnskapen kommer til selskapet er kassa tom og det er for sent å gjøre de nødvendig endringene for at produktet skal lykkes i markedet.

 

cirkHensikt:

– Få rask markedsfeedback på produktet.
– Få innsikt i kundenes utfordringer og preferanser
– Forstå de selskapsmessige utfordringene dine kunder og potensielle samarbeidspartnere kan ha.
– Finne rett markedskanal
– Bidra til markedsstrategi
– Få kunnskap til å verifisere, tilpasse, forandre retning på, eller avslutte utviklingen av produktet/prosjektet

Hvilke områder:

– Komplekse produkter som beveger seg mellom private og regulerte områder som:
Helse, Apotek, MedTech, m.m.

 

Hvordan:

Get Started! tror på å bruke Lean innsikt som arbeidsmetode for å effektivt validere din ide´. Vi bruker vårt nettverk til å sette sammen en deltagergruppe for rask markedsfeedback.

samtal

Referanser

«Mads from Get Started! has gathered four experts around the table and facilitated an insightful discussion with them about our product. It was a very different experience than interviewing people one by one since we managed to observe the discussion among them and recognize the patterns more quickly. We are first time entrepreneurs and Mads’s ability to pull together these people from his extensive network saved us a lot of time and generated an immense value for us. Doing market validation quickly and efficiently is crucial if your company is in an early stage so we’d strongly recommend this workshop for other startups.»         

– Adam Scheuring and Anders Guldahl, Balans